logo
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PLESZEWIE
start

19.04.2014r.
komenda


Zdarzenia na dzień:


Pożary - 57

Miejsc. zagrożenia - 69

Alarmy fałszywe - 11

Razem - 137


| Najnowsze informacje |


11 kwietnia - pożar stogu
w Grodzisku

link