logo
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PLESZEWIE
start

24.04.2014r.
komenda


Zdarzenia na dzień:


Pożary - 65

Miejsc. zagrożenia - 78

Alarmy fałszywe - 14

Razem - 157


| Najnowsze informacje |


11 kwietnia - pożar stogu
w Grodzisku

link