.

27 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie odbyło się zebranie z Komendantami Miejsko-Gminnymi ZOSP RP, Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz Prezesami i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu. Podczas spotkania poddano analizie podejmowane w 2016 roku działania: zawody sportowo – pożarnicze, szkolenia, przeprowadzone przeglądy techniczne i kontrole gotowości bojowej, jak również rozliczenie dotacji z budżetu państwa przyznanej na KSRG w 2016 roku. Omówiono także zasady BHP w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  i przygotowano plan pracy na 2017 rok. Zebranie poprowadzili: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie bryg. Robert Kaczmarek, dowódca pleszewskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Waldemar Barański, zastępca dowódcy JRG mł. kpt. Paweł Mimier oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak.

Fot. KP PSP Pleszew